Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážení kolegové, milí přátelé,

pěvecké oddělení brněnské konzervatoře v letošním roce 2015/2016 nabízí další vzdělávací program akreditovaný ministerstvem školství určený pedagogům zpěvu základních, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří. Jeho účelem je rozšíření vzdělání ve specifických oblastech s důrazem na metodiku práce začínajících učitelů ZUŠ, rozvoj hudebnosti dětí, scénické zpracování skladeb, komorní a sborový zpěv, psychologii začínajícího pedagoga a jeho sociální adaptaci, komunikačním procesům a logopedii.


Název vzdělávacího programu:

 

Možnosti pedagogické praxe a všeobecný
rozvoj učitele zpěvu na ZUŠ


 

Místo konání

pěvecké semináře se konají v budově Konzervatoře Brno.

Termín

vzdělávací program obsahuje celkem 18 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do 3 seminářů.

1. 17.října 2015

2. 23. ledna 2016

3. 11. června 2016


 

Témata vzdělávacího programu

 

Začínající učitel

 • ZUŠ ve vzdělávacím systému
 • Adaptace začínajícího učitele na nové prostředí
 • Osobní růst začínajícího učitele
 • Hodnocení žáků

Psychologie začínajícího pedagoga

 • Sociální integrace pedagoga a žáka
 • Patologické projevy u pedagoga a žáka
 • Komunikační dovednosti pedagoga
 • Stres v současné společnosti

Učíme děti zpívat

 • Tvořivé operace v intonačně osvojeném tónovém prostoru
 • Problémy zpěvního hlasu dnešních dětí, možnosti řešení
 • Příprava učitele – hlasového profesionála
 • Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí
 • Hlasová výchova ve sboru
 • Psychické a somatické bloky, bránící přirozenému pěveckému projevu dětí

 

Dobrovolná prezentace účastníků vzdělávacího programu

 

Komorní a sborový zpěv

 • Nácvik komorní a sborové skladby
 • Intonace, ladění
 • Memorování
 • Hudební výraz a frázování

Workshop – scénické zpracování skladby

 • Scénické pojetí v sólovém zpěvu
 • Scénické pojetí v ansámblovém zpěvu
 • Propojení scénického provedení sólového i kolektivního díla

Logopedie

 • Logopedické normy žáků MŠ a ZUŠ
 • Logopedické abnormality, nejčastější poruchy a možnosti nápravy
 • Jak účinně pomoci jako pedagog zpěvu při logopedické nápravě

 

Přednášející lektoři

PaedDr. Ilona Kejklíčková, PhD. – ředitelka a přednostka Soukromé kliniky LOGO s.r.o., soudní znalec v oboru klinická logopedie, přednáší v zemích jako je Holandsko, Dánsko, Německo nebo Itále. Je také autorkou odborných článků v tisku, vede odborné diskuse v rozhlase a televizi. Kromě své lékařské praxe výučuje na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Logopedie

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D. – kytarista, dirigent a člen Ensemble Damian Olomouc, konzultant RVP základních uměleckých škol, autor a realizátor projektů pro podporu rozvoje klíčových kompetencí a budoucích řídících pracovníků ZUŠ a projektů prosazujících kurikulárních reforem na ZUŠ a vzdělávajících pedagogické pracovníky ZUŠ v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji, od roku 2000, ředitel ZUŠ Rýmařov.

Začínající pedagog

Jarmila Turbová, PhDr. - Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě MU,  zaměřuje se na otázky psychologie umění a divadla. Působí jako klinický psycholog. Vyučuje na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Psychologie

MgA. Tomáš Krejčí –  Tomáš Krejčí je absolventem konzervatoře a JAMU v Brně a AMU v Praze v oboru dirigováni a zpěv. V současné době pracuje jako umělecký vedoucí Komorní opery Hudební fakulty JAMU a  současně je také pedagogem Konzervatoře Brno.

Komorní a sborový zpěv

MgA. Magdalena Švecová – Absolventka Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně ve třídě doc. Aleny Vaňákové. Režijně vytvořila řadu inscenací jednak v rámci studia pro Komorní operu JAMU a dále spolupracovala s několika profesionálními uměleckými soubory a divadly. Komorní opera JAMU uvedla například její inscenace Milhaudovy Opuštěné Ariadny a Osvobozeného Thésea, Žirafí operu Markéty Dvořákové,  Počátek románu a balet Rákós Rákóczy Leoše Janáčka (premiéra v rámci Mezinárodního festivalu Janáčkovo Brno 2004). Za realizaci těchto Janáčkových děl a za vynikající výsledky studia obdržela prémii Nadace Leoše Janáčka. K dalším jejím inscenacím patří Krčkova elektroakustická opera Nevěstka Raab (2003)a Stravinského Příběh vojáka  (2005), který byl zahajovacím představením po rekonstrukci otevřeného divadla Reduta v Brně. Pro Divadlo J. K. Tyla v Plzni nastudovala Donizettiho Dona Pasquala (2005), Mozartovu Figarovu svatbu (2007),Dvořákova Jakobína (2010) a Krčkovu operu Šaty, jaké svět neviděl (2014). Pro Národní divadlo vytvořila novou podobu opery B.Smetany Prodaná nevěsta, jejíž premiéra byla uvedena v rámci jubilejního ročníku Festivalu Smetanova Litomyšl 2008.

Scénický workshop

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. – vystudovala sólový zpěv na AMU a Pedagogickou fakultu UK v Praze. Titul PaedDr. získala v oboru hudební teorie a pedagogiky, je také uznávaným hlasovým poradcem sborů. Působí jako odborná asistentka na katedře Hudební výchovy Pedagogické fakulty UK Praha, kde vyučuje hlasovou výchovu, intonaci, didaktiku HV
a didaktickou praxi. Je zároveň členem státní zkuň členem státní zkušební komise učitelství pro I.st.ZŠ, II.a III.stupně HV a vedoucím oddělení pro učitelství HV pro II.a III.stupeň. Přednáší po celé České republice i v zahraničí.

Pěvecká pedagogika